Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik, der kan være med til at forbedre hjemmesiden. Læs mere om cookies på fsb.dk

Historie

Historie

I 1919 godkendte Københavns magistrat en samlet gadeplan for hele kvarteret, herunder blandt andet Bispebjerg Parkalle. Omgivelserne blev i samme forbindelse sikret mod bebyggelse i en bredde på 60 meter. Den brede alle blev udformet som to veje med en lang, grøn park i midten. Den strækker sig fra Utterslev Mose i et buet forløb frem til Tuborgvej, hvor Parkalléen slutter brat.

Den grønne, brede Bispebjerg Parkalle danner et kontrastrigt modspil til den næsten sammenhængende bygningsrække langs nordsiden af parkalleen. Bebyggelsen består dels af Håndværkerhavens åbne karreer af 3-etages rødstensbygninger og dels af Kantorparkens lave, gule rækkehuslænger.  Den anden side af alleen består af en blandet villabebyggelse, hvor der er mange fine huse imellem.

I 1937 vandt arkitekt Henning Hansen Håndværkerforeningens konkurrence om en ny stiftelse, ”Alderstrøst”, der skulle ligge mellem Bispebjerg Parkallé og Banebrinken. Stiftelsen, der sener kom til at hedde Håndværkerhaven, stod færdig i 1940. Jorden hvorpå Håndværkerhaven og senere Kantorparken blev opført, hørte oprindeligt under de to nabogårde Østre og Vestre Bøllegård.

Omtrent sideløbende med opførelsen af Håndværkerhaven, blev Kantorparken bygget. Denne boligbebyggelse er i højere grad, i såvel bebyggelsesplan som bygningsudtryk, under indflydelse af funktionalismen.

Kantorparken er et af tidens mest betydningsfulde eksempler på et stort boligområde, der var planlagt specielt for børnerige familier. FSB havde i 1937 udskrevet en offentlig arkitektkonkurrence om nye boligtyper for børnerige familier. Kantorparkens største kvalitet er da også først og fremmest mangfoldigheden i både bolig- og bygningstyper – dette var blandt andet et resultat af, at FDB efter sædvane havde forskellige arkitekter involveret i byggeriet, disse lave gule rækkehuslænger med de private forhaver danner en grøn overgang til Bispebjerg Parkalle.

Nord for rækkehusene, op mod Emdrupvej, ligger en anden del af bebyggelsen, som består af en 3-etages stok- og vinkelbebyggelse. Rækkehusenes og etagehusenes indbyrdes placeringer er planlagt, så den høje bebyggelse til en vis grad ligger skjult bag rækkehusene ved Parkalléen.